Akustik Reflex

AKUSTİK EMPEDANSMETER İLE NELER ÖLÇÜLÜR

 • Orta kulak basıncı
 • Orta kulak esnekliği
 • Dış kulak yolundaki hava basıncı değişiklikleri
 • Akustik refleksin olup olmadığı
 • Akustik refleks eşikleri
 • Akustik refleks adaptasyonları
 • Östaki borusunun fonksiyonu
 • Tensor timpani ve stapes kaslarının ayrı ayrı kasılmaları
 • Orta kulak hava basıncı değişimlerinin sesin iletimindeki etkileri ölçülür.

AKUSTİK REFLEKS NEDİR

Orta kulaktaki stapes kasının akustik uyaranlara verdiği yanıttır. Akustik refleks hangi kulak uyarılırsa uyarılsın her iki kulaktada alınır.

İPSİLATERAL VE KONTRLTERAL REFLEKS NEDİR

Bir kulağa hem uyaranı verip hem de o kulakta refleksin ölçülmesine ipsilateral refleks, bir kulağa uyaranı verip karşı kulakta refleksin ölçülmesine kontrlateral refleks denir.

AKUSTİK REFLEKS NE ZAMAN ALINAMAZ

 • Ölçülen kulakta orta kulak patolojisi
 • Sinir (N.facialis) patolojisi
 • Orta derecede iletim işitme kaybı
 • İleri derecede koklear işitme kaybı
 • Sinir (N. Statoacusticus) patolojisi
 • Beyin sapı akustik refleks yollarında bozukluk
 • Bir kişide normal timpanogram, normal empedans ölçümleri, bilateral akustik refleksin varlığı normal işitmeyi gösterir
 • Orta kulak basıncı normal olmasına rağmen akustik refleksin olmaması işitme kaybını düşündürür.

Akustik refleksin pratikte en çok yararlanıldığı alan bebeklerdir. Sıfır yaşındaki bir bebekte normal timpanogram ve normal orta kulak basıncı olmasına rağmen akustik refleks yoksa bu çocukta işitme sorunu vardır. Bu testler bebeklerin erken yaşlarda işitme kaybının tesbiti yönünden çok önemlidir.

Akustik refleks ses uyaranıyla stapes kasının refleks kasılmasıdır. reflek kasılma oluşunca sistemdeki komlians değişikliği gözlenerek ölçülür.