Timpanometrik Tetkikler

TİMPANOGRAM NEDİR?

Kulak zarının hareket kabiliyetini ve orta kulaktaki basınç değişikliklerini ölçmeye yarayan timpanometre aleti ile gerçekleştirilen teste TİMPANOGRAM ismi verilir. Uygulanması çok kolaydır ve bebeklerde bile güvenle uygulanabilir. Kulak zarı ve orta kulak sağlığını gösteren objektif bir testtir. Timpanogram sonucu ile ses enerjisinin orta kulak içerisinde ilerleyip ilerliyemediği belirlenir. Eğer kulak zarı sağlıklı ise ve de orta kulakta sadece hava mevcutsa, iltihap ya da sıvı yoksa, ses enerjisi orta kulak içerisinde kolaylıkla ilerleyeceğinden sonuç, normal olarak bulunur. Bu durumda test edilen kişinin hem kulak zarı, hem orta kulak hem de östaki borusu fonksiyonlarının normal olduğuna karar verilir. Eğer orta kulak içerisinde sıvı birikimi, yani seröz otit mevcutsa ya da kulak zarı delinmişse ya da orta kulak içerisinde anormal bir yapı mevcutsa normal sonuç elde edilemez.

Timpanogram testini uygulamak için önce dış kulağın açık olduğundan emin olunur. Daha sonra da dış kulak yoluna timpanometre aletinin probu yerleştirilir. Timpanometre aleti, kulak zarına değişik basınçlarda ses uygular. Kulak zarından yansıyan ses düzeyi ölçülür. Timpanometre aleti bu ölçümlerlerle bir timpanogram eğrisi hazırlar. Ortaya çıkan bu sonuç eğrisini kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı yorumlar.

Timpanogram, hastanın işitme kabiliyetini belirlemez. Hastaların işitme eşiğini belirleyen test, odyogramdır.